ชลบุรี

อา. 18:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +30ซ.
SW 2 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 30 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 70 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 24 ซ.

อา.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
30°
NW.gif 1
จ.
01:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
28°
E.gif 2
จ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
26°
E.gif 3
จ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
33°
E.gif 3
จ.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
29°
NW.gif 0
อ.
01:00
เมฆมากเป็นบางส่วน และฝนตกเล็กน้อย
27°
NE.gif 3

Foreca