ชลบุรี

อ. 04:30

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +26ซ.
S 2 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 26 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 84 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 23 ซ.

อ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
26°
S.gif 1
อ.
13:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
31°
SW.gif 3
อ.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
28°
SW.gif 3
พ.
01:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
26°
S.gif 3
พ.
07:00
เมฆมาก
26°
S.gif 3
พ.
13:00
เมฆมาก
31°
SW.gif 3

Foreca