આણંદ

રવિ 08:30 am

ઘેરાયેલું +24°C

ના જેવું લાગે છે: 24 °C
દ્રશ્યતા: 4 km
ભેજ: 97 %
ડ્યુપોઇન્ટ: 24 °C

રવિ
05 pm
આંશિક વાદળછાયું, ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા
34°
S.gif 16
રવિ
11 pm
વાદળછાયું
29°
S.gif 14
સોમ
05 am
વાદળછાયું
29°
SW.gif 12
સોમ
11 am
વાદળછાયું
33°
SW.gif 13
સોમ
05 pm
આંશિક વાદળછાયું, ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા
34°
S.gif 19
સોમ
11 pm
ઘેરાયેલું
29°
S.gif 19
મંગળ
05 am
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
29°
SW.gif 12
મંગળ
11 am
વાદળછાયું
33°
SW.gif 15
મંગળ
05 pm
વાદળછાયું
35°
S.gif 20
મંગળ
11 pm
વાદળછાયું
30°
S.gif 18

Foreca