આણંદ

શુક્ર 07:00 am

આંશિક વાદળછાયું +27°C

ના જેવું લાગે છે: 27 °C
દ્રશ્યતા: 6 km
ભેજ: 66 %
ડ્યુપોઇન્ટ: 20 °C

શુક્ર
11 am
સ્પષ્ટ
36°
SW.gif 5
શુક્ર
05 pm
વાદળછાયું
39°
SW.gif 9
શુક્ર
11 pm
વાદળછાયું
31°
SW.gif 13
શનિ
05 am
વાદળછાયું
27°
SW.gif 5
શનિ
11 am
વાદળછાયું
36°
N.gif 2
શનિ
05 pm
વાદળછાયું
39°
W.gif 4
શનિ
11 pm
વાદળછાયું
31°
SW.gif 11
રવિ
05 am
આંશિક વાદળછાયું
28°
NE.gif 6
રવિ
11 am
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
37°
E.gif 15
રવિ
05 pm
આંશિક વાદળછાયું
39°
NE.gif 10

Foreca