อุดรธาณี

อ. 16:00

เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง +32ซ.
W 8 กม./ชม.

Foreca