หนองคาย

พ. 20:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +27ซ.
E 8 กม./ชม.

Foreca