นครปฐม

อา. 19:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +27ซ.
E 9 กม./ชม.

Foreca