กาฬสินธุ์

อ. 14:00

เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง +33ซ.
SW 3 กม./ชม.

Foreca