สกลนคร

พ. 19:00

เมฆมาก +23ซ.
SE 4 กม./ชม.

รู้สึกเหมือน: 23 ซ.
ทัศนวิสัย: 12 กม.
ความชื้น: 69 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 17 ซ.

พฤ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
20°
E.gif 12
พฤ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
19°
E.gif 12
พฤ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
28°
E.gif 10
พฤ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
26°
E.gif 16
ศ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
20°
E.gif 15
ศ.
07:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
19°
E.gif 12

Foreca