สกลนคร

จ. 13:00

หมอกมากเป็นบางส่วน +34ซ.
SE 9 กม./ชม.

รู้สึกเหมือน: 34 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 60 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 25 ซ.

จ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
31°
S.gif 8
อ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
28°
SW.gif 12
อ.
07:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
27°
S.gif 10
อ.
13:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
35°
W.gif 5
อ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
32°
SW.gif 5
พ.
01:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
29°
SW.gif 9

Foreca