สกลนคร

อา. 18:00

หมอกมากเป็นบางส่วน +29ซ.

รู้สึกเหมือน: 29 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 70 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 23 ซ.

อา.
19:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
27°
E.gif 12
จ.
01:00
เมฆมาก
25°
E.gif 9
จ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
24°
E.gif 8
จ.
13:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
30°
E.gif 13
จ.
19:00
เมฆมาก
28°
E.gif 16
อ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
24°
E.gif 6

Foreca