อำเภอ ป่าซาง

จ. 16:00

หมอกมากเป็นบางส่วน +31ซ.

รู้สึกเหมือน: 31 ซ.
ทัศนวิสัย: 8 กม.
ความชื้น: 62 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 22 ซ.

จ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
26°
SW.gif 1
อ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
24°
SE.gif 1
อ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
23°
W.gif 0
อ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
31°
SE.gif 1
อ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
26°
SE.gif 1
พ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
24°
SE.gif 1
พ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
23°
SE.gif 0
พ.
13:00
เมฆมากเป็นบางส่วน และฝนตกเล็กน้อย
31°
E.gif 0
พ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
27°
NE.gif 1
พฤ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
25°
NE.gif 1

Foreca