อุตรดิตถ์

อา. 01:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +21ซ.

รู้สึกเหมือน: 21 ซ.
ทัศนวิสัย: 6 กม.
ความชื้น: 91 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 20 ซ.

อา.
07:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
20°
N.gif 0
อา.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
29°
SW.gif 0
อา.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
26°
SE.gif 0
จ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
21°
N.gif 0
จ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
19°
N.gif 0
จ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
29°
S.gif 0
จ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
27°
S.gif 0
อ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
21°
N.gif 0
อ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
19°
N.gif 0
อ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
30°
S.gif 0

Foreca