ร้อยเอ็ด

ส. 01:00

หมอกมากเป็นบางส่วน +24ซ.
NE 2 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 24 ซ.
ทัศนวิสัย: 8 กม.
ความชื้น: 71 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 18 ซ.

ส.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
19°
E.gif 1
ส.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
32°
E.gif 2
ส.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
28°
E.gif 0
อา.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
22°
E.gif 0
อา.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
19°
E.gif 1
อา.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
32°
E.gif 2
อา.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
28°
E.gif 0
จ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
21°
E.gif 1
จ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
19°
E.gif 1
จ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
31°
E.gif 2

Foreca