นครศรีธรรมราช

พฤ. 20:00

หมอกมากเป็นบางส่วน +27ซ.

รู้สึกเหมือน: 27 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 89 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 25 ซ.

ศ.
01:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีพายุฝนฟ้าคะนอง
26°
SW.gif 1
ศ.
07:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีพายุฝนฟ้าคะนอง
24°
W.gif 1
ศ.
13:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
32°
NE.gif 2
ศ.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
28°
NE.gif 1
ส.
01:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
26°
SW.gif 1
ส.
07:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีพายุฝนฟ้าคะนอง
24°
SW.gif 1
ส.
13:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
32°
SE.gif 2
ส.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
28°
W.gif 1
อา.
01:00
เมฆมาก
26°
SW.gif 1
อา.
07:00
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีพายุฝนฟ้าคะนอง
25°
S.gif 2

Foreca