ชัยนาท

จ. 01:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +25ซ.
NW 2 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 25 ซ.
ทัศนวิสัย: 9 กม.
ความชื้น: 78 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 21 ซ.

จ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
22°
NE.gif 1
จ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
31°
E.gif 2
จ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
28°
NE.gif 1
อ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
24°
NE.gif 0
อ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
22°
E.gif 1
อ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
30°
NE.gif 2
อ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
28°
NE.gif 1
พ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
24°
NE.gif 0
พ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
22°
E.gif 0
พ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
31°
E.gif 1

Foreca