خَلخال

پنجشنبه 01:30

Cloudy +3درجه سانتی گراد
SE 2 متر در ثانیه

دمای مورد انتظار: 1 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 20 کیلومتر

04:30
شفاف

S.gif 1
10:30
شفاف

SW.gif 4
16:30
غالباً شفاف
13°
W.gif 6
پنجشنبه
غالباً شفاف
14°

W.gif 6
جمعه
تا قسمتی ابری
16°

W.gif 6
شنبه
تا قسمتی ابری
20°

SW.gif 10

Foreca