خَلخال

دوشنبه 12:30

Cloudy +5درجه سانتی گراد

دمای مورد انتظار: 5 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 18 کیلومتر

15:30
پوشیده از ابر و رگبار برف

SE.gif 2
21:30
پوشیده از ابر و برف

NE.gif 1
03:30
پوشیده از ابر و رگبار برف

W.gif 1
دوشنبه
پوشیده از ابر و برف آبکی

-1°
S.gif 2
سه‌شنبه
ابری و رگبار برف

-2°
SW.gif 4
چهارشنبه
تا قسمتی ابری

-7°
SW.gif 3

Foreca