خَلخال

پنجشنبه 10:30

Cloudy +17درجه سانتی گراد
W 4 متر در ثانیه

دمای مورد انتظار: 17 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 15 کیلومتر

16:30
شفاف
19°
SW.gif 3
22:30
غالباً شفاف
12°
E.gif 1
04:30
شفاف

SE.gif 1
پنجشنبه
شفاف
19°

NW.gif 4
جمعه
تا قسمتی ابری
21°
11°
W.gif 4
شنبه
تا قسمتی ابری
22°
11°
W.gif 5

Foreca