خَلخال

یکشنبه 12:30

Cloudy +15درجه سانتی گراد
W 6 متر در ثانیه

دمای مورد انتظار: 15 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 17 کیلومتر

15:30
شفاف
15°
W.gif 5
21:30
شفاف

SW.gif 3
03:30
شفاف

SW.gif 3
یکشنبه
شفاف
16°

W.gif 5
دوشنبه
تا قسمتی ابری
14°

SW.gif 3
سه‌شنبه
تا قسمتی ابری
17°

SW.gif 4

Foreca