خَلخال

پنجشنبه 09:30

Cloudy +20درجه سانتی گراد
W 2 متر در ثانیه

دمای مورد انتظار: 20 درجه سانتی گراد
قابلیت دید: 10 کیلومتر

10:30
شفاف
20°
SE.gif 0
16:30
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
23°
NE.gif 2
22:30
ابری
17°
E.gif 3
پنجشنبه
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
25°
12°
NW.gif 2
جمعه
غالباً شفاف
25°
12°
N.gif 3
شنبه
تا قسمتی ابری
24°
13°
E.gif 5

Foreca