కరీంనగర్

శని 11:30

ప్రశాంతంగా ఉంది +36°C
S 1 m/s

ఇలా అనిపిస్తుంది: 36 °C
దృష్టి గోచరత: 10 km
తేమ: 46 %
తుషార స్థానం: 23 °C

శని
17:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
34°
SE.gif 3
శని
23:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
27°
S.gif 2
ఆది
05:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
26°
SW.gif 2
ఆది
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
37°
W.gif 2
ఆది
17:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
37°
N.gif 4
ఆది
23:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
28°
SE.gif 4

Foreca