కరీంనగర్

శని 20:30

దట్టమైన మబ్బులు +25°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 25 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 88 %
తుషార స్థానం: 23 °C

శని
23:30
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
24°
W.gif 6
ఆది
05:30
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
24°
W.gif 5
ఆది
11:30
దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు
27°
W.gif 5
ఆది
17:30
మేఘావృతమై మరియు తుంపరులు
26°
W.gif 5
ఆది
23:30
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
24°
W.gif 5
సోమ
05:30
దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి  వర్షం
24°
W.gif 5

Foreca