కరీంనగర్

శని 20:30

ప్రశాంతంగా ఉంది +23°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 23 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 74 %
తుషార స్థానం: 18 °C

శని
23:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
21°
SW.gif 2
ఆది
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
19°
W.gif 3
ఆది
11:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
26°
NW.gif 4
ఆది
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
27°
NW.gif 2
ఆది
23:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
22°
W.gif 1
సోమ
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
18°
NW.gif 2

Foreca