కరీంనగర్

గురు 02:30

పాక్షికంగా మేఘావృతం +28°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 28 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 76 %
తుషార స్థానం: 23 °C

గురు
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
25°
S.gif 3
గురు
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
34°
SW.gif 3
గురు
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
35°
S.gif 2
గురు
23:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
29°
S.gif 5
శుక్ర
05:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
26°
SW.gif 3
శుక్ర
11:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
33°
N.gif 2

Foreca