కరీంనగర్

ఆది 02:30

ప్రశాంతంగా ఉంది +24°C
S 1 m/s

ఇలా అనిపిస్తుంది: 24 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 60 %
తుషార స్థానం: 16 °C

ఆది
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
22°
SW.gif 3
ఆది
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
35°
SW.gif 2
ఆది
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
34°
NW.gif 2
ఆది
23:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
26°
S.gif 3
సోమ
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
23°
SW.gif 3
సోమ
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
32°
NW.gif 2

Foreca