కరీంనగర్

శుక్ర 23:30

ప్రశాంతంగా ఉంది +34°C
S 2 m/s

ఇలా అనిపిస్తుంది: 34 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 51 %
తుషార స్థానం: 22 °C

శని
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
27°
SW.gif 2
శని
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
37°
N.gif 1
శని
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
39°
E.gif 1
శని
23:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
30°
S.gif 2
ఆది
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
28°
S.gif 2
ఆది
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
36°
S.gif 2

Foreca