కరీంనగర్

శుక్ర 05:30

దట్టమైన మబ్బులు +27°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 27 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 78 %
తుషార స్థానం: 22 °C

శుక్ర
11:30
దట్టమైన మబ్బులు
30°
W.gif 7
శుక్ర
17:30
మేఘావృతం
29°
NW.gif 2
శుక్ర
23:30
మేఘావృతం
28°
W.gif 4
శని
05:30
మేఘావృతం
26°
W.gif 5
శని
11:30
దట్టమైన మబ్బులు
30°
W.gif 6
శని
17:30
మేఘావృతం
30°
W.gif 2

Foreca