కరీంనగర్

సోమ 23:30

చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   +31°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 31 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 50 %
తుషార స్థానం: 20 °C

మంగళ
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
26°
S.gif 2
మంగళ
11:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
37°
S.gif 4
మంగళ
17:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
36°
SE.gif 3
మంగళ
23:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
30°
S.gif 3
బుధ
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
26°
S.gif 3
బుధ
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
35°
SW.gif 2

Foreca