కరీంనగర్

ఆది 20:30

దట్టమైన మబ్బులు +22°C
NE 2 m/s

ఇలా అనిపిస్తుంది: 22 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 52 %
తుషార స్థానం: 12 °C

ఆది
23:30
దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి  వర్షం
17°
N.gif 4
సోమ
05:30
దట్టమైన మబ్బులు
17°
N.gif 3
సోమ
11:30
దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు
17°
N.gif 5
సోమ
17:30
దట్టమైన మబ్బులు
20°
N.gif 5
సోమ
23:30
దట్టమైన మబ్బులు
17°
NW.gif 4
మంగళ
05:30
మేఘావృతం
17°
N.gif 4

Foreca