కరీంనగర్

ఆది 23:30

ప్రశాంతంగా ఉంది +19°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 19 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 90 %
తుషార స్థానం: 17 °C

సోమ
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
19°
N.gif 2
సోమ
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
27°
NE.gif 1
సోమ
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
27°
NE.gif 2
సోమ
23:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
22°
NW.gif 2
మంగళ
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
18°
N.gif 3
మంగళ
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
27°
NE.gif 3

Foreca