కరీంనగర్

ఆది 11:30

మేఘావృతం +32°C
N 1 m/s

ఇలా అనిపిస్తుంది: 32 °C
దృష్టి గోచరత: 10 km
తేమ: 53 %
తుషార స్థానం: 21 °C

ఆది
17:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
35°
W.gif 4
ఆది
23:30
మేఘావృతం
28°
W.gif 3
సోమ
05:30
మేఘావృతం
27°
W.gif 4
సోమ
11:30
మేఘావృతం
33°
W.gif 6
సోమ
17:30
మేఘావృతం
34°
W.gif 4
సోమ
23:30
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు ఉరుములతో కూడిన వర్షం సూచన
27°
W.gif 5

Foreca