కరీంనగర్

సోమ 05:30

దట్టమైన మబ్బులు +25°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 25 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 76 %
తుషార స్థానం: 21 °C

సోమ
11:30
మేఘావృతం
33°
NW.gif 1
సోమ
17:30
మేఘావృతం
34°
S.gif 2
సోమ
23:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
29°
SW.gif 2
మంగళ
05:30
మేఘావృతమై మరియు తుంపరులు
26°
SW.gif 3
మంగళ
11:30
మేఘావృతం
33°
S.gif 1
మంగళ
17:30
మేఘావృతం
32°
SW.gif 1

Foreca