కరీంనగర్

సోమ 08:30

చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   +28°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 28 °C
దృష్టి గోచరత: 10 km
తేమ: 83 %
తుషార స్థానం: 25 °C

సోమ
11:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
31°
N.gif 2
సోమ
17:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
30°
N.gif 2
సోమ
23:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
27°
NW.gif 1
మంగళ
05:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
25°
NW.gif 1
మంగళ
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
31°
N.gif 2
మంగళ
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
30°
NE.gif 2

Foreca