కరీంనగర్

ఆది 05:30

ప్రశాంతంగా ఉంది +23°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 23 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 90 %
తుషార స్థానం: 21 °C

ఆది
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
32°
S.gif 3
ఆది
17:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
34°
N.gif 0
ఆది
23:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
27°
S.gif 2
సోమ
05:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
24°
SE.gif 2
సోమ
11:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
32°
S.gif 3
సోమ
17:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
34°
NE.gif 1

Foreca