కరీంనగర్

శని 08:30

ప్రశాంతంగా ఉంది +20°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 20 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 83 %
తుషార స్థానం: 18 °C

శని
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
28°
S.gif 2
శని
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
28°
SE.gif 1
శని
23:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
19°
SW.gif 2
ఆది
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
18°
SW.gif 2
ఆది
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
29°
S.gif 2
ఆది
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
30°
S.gif 1

Foreca