కరీంనగర్

శుక్ర 05:30

ప్రశాంతంగా ఉంది +23°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 23 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 90 %
తుషార స్థానం: 21 °C

శుక్ర
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
31°
E.gif 1
శుక్ర
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
30°
E.gif 2
శుక్ర
23:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
25°
S.gif 1
శని
05:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
22°
SW.gif 2
శని
11:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
32°
E.gif 1
శని
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
30°
SE.gif 2

Foreca