కరీంనగర్

ఆది 05:30

చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   +33°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 33 °C
దృష్టి గోచరత: 4 km
తేమ: 40 %
తుషార స్థానం: 17 °C

ఆది
11:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
38°
W.gif 6
ఆది
17:30
ప్రశాంతంగా ఉంది
40°
W.gif 4
ఆది
23:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
35°
W.gif 5
సోమ
05:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
32°
W.gif 6
సోమ
11:30
పాక్షికంగా మేఘావృతం
37°
NW.gif 6
సోమ
17:30
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
40°
W.gif 4

Foreca