น่าน

จ. 22:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +26ซ.

รู้สึกเหมือน: 26 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 89 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 24 ซ.

อ.
01:00
เมฆมาก และฝนตกกระจายเป็นแห่งๆ
26°
SW.gif 1
อ.
07:00
เมฆมาก
24°
N.gif 0
อ.
13:00
เมฆมาก และฝนตกกระจายเป็นแห่งๆ
30°
SW.gif 1
อ.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
27°
SW.gif 0
พ.
01:00
เมฆมาก
25°
W.gif 1
พ.
07:00
เมฆมาก
24°
N.gif 1
พ.
13:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
30°
S.gif 1
พ.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
27°
N.gif 1
พฤ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
24°
N.gif 1
พฤ.
07:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
23°
NW.gif 1

Foreca