น่าน

อา. 17:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +30ซ.
N 1 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 30 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 40 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 15 ซ.

อา.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
27°
S.gif 1
จ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
22°
NE.gif 1
จ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
20°
E.gif 1
จ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
31°
SW.gif 1
จ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
27°
NE.gif 1
อ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
22°
NE.gif 1
อ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
19°
NE.gif 1
อ.
13:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
32°
SW.gif 1
อ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
27°
NW.gif 0
พ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
22°
NE.gif 1

Foreca