น่าน

อ. 14:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +31ซ.
S 3 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 31 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 46 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 18 ซ.

อ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
27°
SE.gif 1
พ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
23°
N.gif 1
พ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
22°
E.gif 0
พ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
32°
S.gif 1
พ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
27°
NE.gif 1
พฤ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
23°
NE.gif 0
พฤ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
22°
N.gif 1
พฤ.
13:00
เมฆมากเป็นบางส่วน และฝนตกเล็กน้อย
32°
SE.gif 1
พฤ.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
26°
N.gif 1
ศ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
24°
NE.gif 1

Foreca