น่าน

อ. 13:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่ง +28ซ.

รู้สึกเหมือน: 28 ซ.
ทัศนวิสัย: 12 กม.
ความชื้น: 46 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 16 ซ.

อ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่

SE.gif 1
พ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

E.gif 1
พ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

N.gif 1
พ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

N.gif 1
พ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

NE.gif 2
พฤ.
01:00
เมฆมาก

NE.gif 1
พฤ.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
-1°
NE.gif 1
พฤ.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

N.gif 0
พฤ.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน

N.gif 1
ศ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

NE.gif 1

Foreca