น่าน

ศ. 16:00

หมอกมากเป็นบางส่วน +32ซ.
NW 3 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 32 ซ.
ทัศนวิสัย: 8 กม.
ความชื้น: 59 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 23 ซ.

ศ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
33°
SE.gif 1
ส.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
28°
E.gif 0
ส.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
26°
W.gif 0
ส.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
39°
SW.gif 1
ส.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
35°
S.gif 1
อา.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
28°
S.gif 0
อา.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
25°
SW.gif 0
อา.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
39°
SW.gif 1
อา.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
35°
S.gif 1
จ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
29°
SW.gif 0

Foreca