แพร่

ศ. 15:00

หมอกมากเป็นบางส่วน +39ซ.
S 5 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 39 ซ.
ทัศนวิสัย: 6 กม.
ความชื้น: 33 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 20 ซ.

ศ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
36°
S.gif 2
ส.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
31°
S.gif 1
ส.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
28°
SW.gif 1
ส.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
40°
SW.gif 3
ส.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
36°
S.gif 2
อา.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
31°
SW.gif 1
อา.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
28°
SW.gif 1
อา.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
40°
SW.gif 2
อา.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
37°
S.gif 2
จ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
32°
SW.gif 1

Foreca