ยโสธร

ศ. 16:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +39ซ.
SW 5 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 39 ซ.
ทัศนวิสัย: 9 กม.
ความชื้น: 31 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 19 ซ.

ศ.
19:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
36°
SW.gif 2
ส.
01:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
32°
S.gif 3
ส.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
29°
S.gif 4
ส.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
39°
SW.gif 4
ส.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
36°
S.gif 2
อา.
01:00
เมฆมากเป็นบางส่วน
32°
S.gif 4
อา.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
30°
SW.gif 3
อา.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
39°
SW.gif 4
อา.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
36°
S.gif 2
จ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
31°
S.gif 3

Foreca