ร้อยเอ็ด

ศ. 16:00

ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ +40ซ.
W 3 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 40 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 28 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 19 ซ.

ศ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
36°
W.gif 1
ส.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
32°
SW.gif 2
ส.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
30°
SW.gif 2
ส.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
40°
SW.gif 3
ส.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
38°
S.gif 1
อา.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
32°
SW.gif 2
อา.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
30°
SW.gif 3
อา.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
40°
SW.gif 3
อา.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
38°
SW.gif 1
จ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
32°
S.gif 2

Foreca