สกลนคร

ศ. 15:00

หมอกมากเป็นบางส่วน +36ซ.
E 3 ม./วินาที

รู้สึกเหมือน: 36 ซ.
ทัศนวิสัย: 10 กม.
ความชื้น: 45 %
จุดเกิดน้ำค้าง: 22 ซ.

ศ.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
34°
S.gif 1
ส.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
30°
SW.gif 1
ส.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
30°
SW.gif 1
ส.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
39°
SW.gif 2
ส.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
36°
SW.gif 1
อา.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
31°
SW.gif 1
อา.
07:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
30°
SW.gif 1
อา.
13:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
39°
SW.gif 3
อา.
19:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
36°
SW.gif 1
จ.
01:00
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
31°
SW.gif 1

Foreca