కరీంనగర్

శుక్ర 11:30

దట్టమైన మబ్బులు +31°C

ఇలా అనిపిస్తుంది: 31 °C
దృష్టి గోచరత: 10 km
తేమ: 65 %
తుషార స్థానం: 24 °C

శుక్ర
17:30
దట్టమైన మబ్బులు
29°
W.gif 4
శుక్ర
23:30
దట్టమైన మబ్బులు
28°
W.gif 5
శని
05:30
దట్టమైన మబ్బులు
26°
W.gif 5
శని
11:30
దట్టమైన మబ్బులు
29°
W.gif 8
శని
17:30
మేఘావృతం
30°
W.gif 5
శని
23:30
మేఘావృతం
28°
W.gif 5

Foreca